Klinik Psikoloji Dergisi 1Editor
İbrahim Yiğit
Email
editor@klinikpsikoloji.org
Address
Klinik Psikoloji Dergisi
Harbiye mah.
Ankara,
TR
Established
2017
ISSN
2602-4438


Accepts
Article

Submission Guidelines

Genel Bilgiler1) Klinik Psikoloji Dergisi (KPD), klinik psikoloji alan na ili kin konularda yap lan g rg l ara t rma makalelerine, derleme makalelere, meta-analiz al malar na, olgu sunumlar na yer veren hakemli bir dergidir.2) KPD nin yay n dili, T rk e ve ngilizcedir. T rk e olarak yaz lan yay nlar, ngilizce z (Abstract) i ermelidir. Ayn ekilde, ngilizce olarak yaz lan bir yay n, T rk e z i ermelidir.3) Klinik Psikoloji Dergisi ne yay nlanmas i in ilk kez makale g nderecek yazarlar...
Read more at Klinik Psikoloji Dergisi

Publication Statistics

  • favorited by 0 writers
  • 1 writers have reported 1 submission