Klinik Psikoloji Dergisi 12020 01 10
Editor
İbrahim Yiğit
Email
editor@klinikpsikoloji.org
Address
Klinik Psikoloji Dergisi
Harbiye mah.
Ankara,
TR
Established
2017
ISSN
2602-4438

Website
www.klinikpsikoloji.org
Submission Guidelines
Read at 'Klinik Psikoloji Dergisi'

Accepts
Article

  • Rss
  • Twitter
  • Facebook

Submission Guidelines

Genel Bilgiler1) Klinik Psikoloji Dergisi (KPD), klinik psikoloji alan na ili kin konularda yap lan g rg l ara t rma makalelerine, derleme makalelere, meta-analiz al malar na, olgu sunumlar na yer veren hakemli bir dergidir.2) KPD nin yay n dili, T rk e ve ngilizcedir. T rk e olarak yaz lan yay nlar, ngilizce z (Abstract) i ermelidir. Ayn ekilde, ngilizce olarak yaz lan bir yay n, T rk e z i ermelidir.3) Klinik Psikoloji Dergisi ne yay nlanmas i in ilk kez makale g nderecek yazarlar...